NVDB DatakatalogElektrisk anlegg 461

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Egenskapstyper

Målernummer 5641
Tekst
MålepunktID 5642
Tekst
Bruksområde 5644
7936: Tunnel
7937: Bygning
18475: Trafikkregistreringsstasjon
20080: Signalanlegg
16305: Skilting
20081: Ferist
16306: Pumper
20082: Værstasjon
16307: Trafikkregulering/overvåking
16308: Bru
21333: Skredvarsling
21334: Måleutstyr
21335: Annen bruk
20922: Ferjeleie
20923: Rasteplass
7935: Veglys
Anleggsadresse 12062
Tekst
Energikilde 12061
20917: Offentlig nett
20918: Solcelle, batteri
20919: Aggregat, batteri
20920: Batteri som byttes
Plassering, måler 7908
Tekst
Bygget etter forskrift 10021
16310: NEK FEF 2006
16311: NEK FEL 1998
16312: NEK FEB 88
16313: NEK FEB 91
16314: Annet
Bygget etter norm 10022
16320: NEK IEC 61936-1
16321: NEK EN 50110-1
16322: Tavlenorm
16323: Annet
18170: NEK 400 : 2014
16315: NEK 400
16316: NEK 400 : 2006
16317: NEK 400 : 2010
16318: NEK 440
16319: NEK 445
19727: NEK 400 : 2018
Spenning 10038
16352: 230
16353: 24
16354: 400
16355: 230/400
16717: 690
16351: 12
Fjernavlesing 10028
16328: Ja
16329: Nei
Nettsystem 10029
16330: IT
16331: TT
16332: TN-C
16333: TN-S
16334: TN-C-S
Inngår i nødsystemet 10031
16336: Nei
16335: Ja
Integrert med 10030
Tekst
Jordelektrode 10032
16337: Annet
16339: Cu wiret
16340: Spyd
16341: Sammenkoplet med annet nett
Jordfeilbryter 10033
16342: Felles for alle kurser
16343: En for hver kurs
16344: Hver mast
16345: Kombinasjon
20079: Ingen
Jordfeilvarsling 10034
16346: Nei
16347: Ja
Måling type 10035
19730: Umålt
16348: Direktemåling
16349: Trafomåling
16350: Summasjonsmåling
Effekt 10025
Tall [kW]
Etableringsår 10023
Tall
Driftsmerking 10024
Tekst
Tilleggsinformasjon 10039
Tekst
Merknad 5646
Tekst
Arkivreferanse 11684
Tekst
Prosjektreferanse 11124
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12371
Tekst
Eier 10026
17633: Uavklart
16324: Fylkeskommune
16325: Kommune
16326: Privat
16327: Stat, Statens vegvesen
18635: Stat, Nye Veier
Eier, navn 10027
Tekst
Nettselskap 5639
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8099
18786: Nye Veier
18915: OPS
19958: Fylkeskommune
10649: Privat
10571: Kommune
10493: Statens vegvesen
17741: Uavklart
Geometri, punkt 4978
GeomPunkt
Utgår_Kundenummer 5640
Tekst
Utgår_Avstand fra vegkant 5643
Tall [m]
Utgår_Avlesingsmetode 5645
7939: Automatisk
7940: Manuell
Utgår_Anleggsnummer 10075
Tekst

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk