NVDB DatakatalogKondensmåler 460

Utstyr for å registrere kondens/fuktighet

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100460
<>
Oppsettingsår 10318
<Tall>
Driftsmerking 10469
<Tekst>
Produktnavn 3796
<Tekst>
Produsentnavn 3533
<Tekst>
Eier 8024
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8098
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11123
<Tekst>
Geometri, punkt 4977
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk