NVDB DatakatalogAvkjørsel 46

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1). Merknad: Det regnes som vegkryss om tilknytningsveg er offentlig veg.

Egenskapstyper

Bruksområde 1256
3168: Skog/skogbruk
3169: Forretning
3170: Industri
3171: Service
3172: Skole
3173: Fritidsaktivitet
3174: Naust
3164: Bolig
3165: Hytte
3166: Gardsbruk
3167: Dyrkamark/jordbruk
Primæraktivitet 1824
3175: 1-2leiligheter
3176: 3-5 leiligheter
3177: 6-10 leiligheter
3178: > 10 leiligheter
3179: 1-2 hytter
3180: 3-5 hytter
3181: > 5 hytter
3182: 1 gardsbruk i drift
3183: 2-3 gardsbruk i drift
3184: Nedlagt gardsbruk
3185: Jord/grustak
3186: Tømmeropplagring/velteplass
3187: Grustak/steinbrudd
3188: Liten forretning
3189: Middels landhandel
3190: Stort forretningssenter
3191: Kiosk/gatekjøkken
3192: Hotell < 50 plasser
3193: Hotell > 50 plasser
3194: Bensinstasjon, bilverksted
3195: Sykehus < 50 plasser
3196: Sykehus > 50 plasser
3197: Utfartsplass, skitrekk
3198: Fritid, kino
3199: Lekeplass/løkke
Avstand personaktivitet 1823
Tall [m]
Stigning 1825
Tall []
Bredde 1682
Tall [m]
Dreneringsforhold 1828
3607: Tiltaksbehov
3598: Ok
Siktforhold 12051
Tekst
Saksnummer 1822
Tekst
Søknad mottatt dato 12048
Dato
Arkivreferanse, URL 12050
Tekst
Vedtak 10670
17224: Midlertidig tillatelse
17225: Varig tillatelse
17226: Utvidet bruk
17227: Endret bruk
19469: Avslag
19470: Avslag etter klage
Vedtaksdato 11444
Dato
Tillatelse gjelder til dato 12049
Dato
Kontrollert- og godkjentdato 11445
Dato
Etableringsår 10267
Tall
Tilleggsinformasjon 11566
Tekst
Eier 7993
10721: Fylkeskommune
10259: Stat, Statens vegvesen
10323: Kommune
10387: Privat
17576: Uavklart
18557: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 8056
10528: Kommune
10450: Statens vegvesen
18675: Nye Veier
18804: OPS
19926: Fylkeskommune
17709: Uavklart
10606: Privat
Geometri, punkt 4753
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk