NVDB DatakatalogAvkjørsel 46

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100046
<>
Bruksområde 1256
Skog/skogbruk
Forretning
Industri
Service
Skole
Fritidsaktivitet
Naust
Bolig
Hytte
Gardsbruk
Dyrkamark/jordbruk
Primæraktivitet 1824
1-2leiligheter
3-5 leiligheter
6-10 leiligheter
> 10 leiligheter
1-2 hytter
3-5 hytter
> 5 hytter
1 gardsbruk i drift
2-3 gardsbruk i drift
Nedlagt gardsbruk
Jord/grustak
Tømmeropplagring/velteplass
Grustak/steinbrudd
Liten forretning
Middels landhandel
Stort forretningssenter
Kiosk/gatekjøkken
Hotell < 50 plasser
Hotell > 50 plasser
Bensinstasjon, bilverksted
Sykehus < 50 plasser
Sykehus > 50 plasser
Utfartsplass, skitrekk
Fritid, kino
Lekeplass/løkke
Type tillatelse 10670
Midlertidig
Varig
Utvidet bruk
Endret bruk
Saksnummer 1822
<Tekst>
Stigning 1825
<Tall> []
Bredde 1682
<Tall> [m]
Avstand personaktivitet 1823
<Tall> [m]
Dreneringsforhold 1828
Tiltaksbehov
Ok
Etableringsår 10267
<Tall>
Eier 7993
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8056
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Geometri, punkt 4753
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk