NVDB DatakatalogLysmåler 459

Utstyr for å måle lys (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100459
<>
Antall 5287
<Tall> [stk]
Oppsettingsår 10325
<Tall>
Driftsmerking 10471
<Tekst>
Produktnavn 3795
<Tekst>
Produsentnavn 3532
<Tekst>
Eier 8023
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8097
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11122
<Tekst>
Geometri, punkt 4976
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk