NVDB DatakatalogLysmåler 459

Utstyr for å måle lys (uoff)

Egenskapstyper

Antall 5287
Tall [stk]
Oppsettingsår 10325
Tall
Driftsmerking 10471
Tekst
Produktnavn 3795
Tekst
Produsentnavn 3532
Tekst
Eier 8023
10289: Stat, Statens vegvesen
10353: Kommune
10417: Privat
18614: Stat, Nye Veier
10750: Fylkeskommune
17646: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8097
18756: Nye Veier
18885: OPS
10647: Privat
10569: Kommune
10491: Statens vegvesen
17739: Uavklart
Prosjektreferanse 11122
Tekst
Geometri, punkt 4976
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk