NVDB DatakatalogFotocelle 458

Utstyr for å registrere bevegelse.

Egenskapstyper

Etableringsår 10296
Tall
Driftsmerking 10464
Tekst
SCADA-merking 11724
Tekst
Produsent 3531
Tekst
Produktnavn 3794
Tekst
Tilleggsinformasjon 11609
Tekst
Arkivreferanse 11681
Tekst
Prosjektreferanse 11121
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12368
Tekst
Eier 8022
10288: Stat, Statens vegvesen
10352: Kommune
10416: Privat
18608: Stat, Nye Veier
10749: Fylkeskommune
17645: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8096
19955: Fylkeskommune
10646: Privat
10568: Kommune
18777: Nye Veier
10490: Statens vegvesen
17738: Uavklart
18906: OPS
Geometri, punkt 4975
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk