NVDB DatakatalogFotocelle 458

Utstyr for å registrere bevegelse (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100458
<>
Oppsettingsår 10296
<Tall>
Driftsmerking 10464
<Tekst>
Produktnavn 3794
<Tekst>
Produsentnavn 3531
<Tekst>
Eier 8022
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8096
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11121
<Tekst>
Geometri, punkt 4975
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk