NVDB DatakatalogStyreapparat 456

Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100456
<>
Type 8812
Signal, SC-5400
Signal, SC-5408
Signal, SC-8800
Signal, SC-9016
Signal, SC-9108
Signal, SE
Signal
Signal, C800V
Signal, EC-1
Signal, ELC
Signal, ELC-2
Signal, ELC-3
Signal, ELC-2/3
Signal, EPC
Signal, EPC-4
Signal, EPC-2
Signal, ITC-2
Signal, FC
Signal, ITC-2 Mini
Signal, FC-2000
Signal, FC-2008
Signal, FC-2016
Signal, FC-400
Signal, FCA
Signal, FCA-400
Signal, FCA-4000
Signal, FCA-042
Signal, FCA-082
Signal, FCA-162
Signal, FCA-2
Signal, FR-80
Signal, ITC-1
Signal, JCF
Signal, JCF-150
Signal, JCF-250
Signal, KL
Signal, KL-5000
Signal, KLT-5000
Signal, LC
Signal, LC/FCA
Signal, MQ
Signal, MR
Signal, NH
Signal, PLS
Signal, POFYR
Bruksområde 11003
Signalanlegg
Skilt
Vegbom
Ventilasjon
Annet utstyr
Type I/O 4053
Analog
Digital
Igangsettingsdato 8815
<Dato>
Telefonnummer 1 3766
<Tekst>
Telefonnummer 2 3768
<Tekst>
Type CPU-kort 3781
<Tekst>
Produksjonsår 8814
<Tekst>
Installeringsår 4066
<Tekst>
Driftsmerking 10482
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 11004
<Tekst>
Produktnavn 3793
<Tekst>
Eier 8021
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8095
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11120
<Tekst>
Geometri, punkt 4974
<GeomPunkt>
Abonnementstype 3508
Bredbånd/fiber
ISDN, Basis
ISDN
ISDN, Plus
Kommunikasjon 3643
Modem/oppringt
Mobiltelefon
Fast linje
Manuell "tapping" av data
Energikilde 3750
Nettselskap
Batteri
Batteri/solcellepanel
Batteri/vindgenerator

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk