NVDB DatakatalogElektrostatisk rensesløyfe 453

Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100453
<>
Type 3903
<Tekst>
Byggeår 10286
<Tall>
Prosjektreferanse 11119
<Tekst>
Geometri, punkt 4971
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8924
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk