NVDB DatakatalogUndergang 452

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100452
<>
Navn 5630
<Tekst>
Går under 5271
Viltovergang
Gangbru
Bygning
Jernbane
Veg
Låvebru
Belysning 5276
Ja
Nei
Merknad 5284
<Tekst>
Byggeår 10389
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 8092
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Geometri, linje 4970
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk