NVDB DatakatalogUndergang 452

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning. NB: Faunapassasjer skal ikke registreres som Undergang, men som egen vegobjekttype Faunapassasje (VT 872).

Egenskapstyper

Navn 5630
Tekst
Går under 5271
8176: Viltovergang
7285: Gangbru
7909: Bygning
7286: Jernbanebru
7287: Vegbru
8188: Låvebru
Belysning 5276
7292: Ja
7293: Nei
Etableringsår 10389
Tall
Tilleggsinformasjon 5284
Tekst
Eier 11825
19840: Stat, Nye Veier
19835: Stat, Statens vegvesen
19836: Kommune
19837: Privat
19838: Fylkeskommune
19839: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8092
19953: Fylkeskommune
10642: Privat
10564: Kommune
10486: Statens vegvesen
17736: Uavklart
18745: Nye Veier
18874: OPS
Geometri, linje 4970
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk