NVDB DatakatalogSykkelparkering 451

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100451
<>
Sykkelstativ 3126
Ja
Nei
Takoverbygg 9848
Ja
Nei
Antall sykler totalt 3127
<Tall> [stk]
Byggeår 10369
<Tall>
Prosjektreferanse 11118
<Tekst>
Geometri, punkt 4969
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8922
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10962
<GeomFlate>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk