NVDB DatakatalogBomstasjon 45

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100045
<>
Bomstasjonstype 9390
AutoPASS + manuell
AutoPASS + automatisk
Kun manuell
Navn bompengeanlegg (fra CS) 10714
<Tekst>
Navn bomstasjon 1078
<Tekst>
Vedtatt til år 9413
<Tall>
Link til bomstasjon 10715
<Tekst>
Innkrevningsretning 9414
Med metrering
Mot metrering
Begge retninger
Bomstasjon_Id 9595
<Tall>
Bompengeanlegg_Id 9596
<Tall>
Takst liten bil 1820
<Tall> [Kr]
Takst stor bil 1819
<Tall> [Kr]
Tidsdifferensiert takst 9409
Ja
Nei
Rushtidstakst liten bil 9410
<Tall> [Kr]
Rushtidstakst stor bil 9411
<Tall> [Kr]
Rushtid morgen, fra 9407
<Klokkeslett>
Rushtid morgen, til 9408
<Klokkeslett>
Rushtid ettermiddag, fra 9405
<Klokkeslett>
Rushtid ettermiddag, til 9406
<Klokkeslett>
Timesregel 9412
Standard timesregel
Ikke timesregel
Omvendt timesregel
Timesregel, varighet 10952
<Tall> [min]
Timesregel, passeringsgruppe 10951
<Tall>
Gratis gjennomkjøring ved HC-brikke 9404
Ja
Nei
Etableringsår 10271
<Tall>
Eier 7992
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5799
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Kommune
Prosjektreferanse 11051
<Tekst>
Geometri, punkt 4752
<GeomPunkt>
Utgår_Navn bompengeanlegg 9391
Fv 107 Jondalstunnelen
Austevollbrua
E39 Stord
Årsnes ferjekai
T-forbindelsen
E6 Øyer - Tretten
E6 Svinesundforbindelsen
Fosenpakken
Sokna - Ørgenvika
E18/E6 Østfold
E6 Gardermoen - Kolomoen
Rv. 2 Kløfta - Nybakk
E16 Slomarka - Kongsvinger
Rv. 4 Oppland
FV34 Grime - Vesleelva
Rv. 35 Lunner - Gardermoen
E16 Bagn - Bjørgo
Fv. 255 Gausdalsvegen
Bomringen i Oslo/Bærum
Rv. 23 Oslofjordtunnelen
Rv. 19 Horten
Bomringen i Tønsberg
E18 Vestfold Nord
E18 Vestfold Sør
E18 Aust-Agder
Rv. 9 Setesdalsveien
Bomringen i Kristiansand
E39 Listerpakken
E16 Fønhus - Bagn
Fv. 45 Gjesdal
Bomringen på Nord-Jæren
Fv. 519 Finnfast
Bomstasjonane i Haugesund og Tysvær
E39 Trekantsambandet
Fv. 544 Halsnøysambandet
E134 Åkrafjorden
Bomringen i Bergen
Fv. 566 Osterøybrua
Kvammapakken
Vossapakko
Rv. 55 Fatlatunnelen
Fv. 653 Eiksundsambandet
Fv. 71 Sykkylvsbrua
Fv. 680 Imarsundforbindelsen
Bomringen i Namsos
E6 Øst Trondheim - Stjørdal
Miljøpakke Trondheim
E39 Øysand - Thamshamn
Flakk - Rørvik
Fv. 17 Godøystraumen
Ryatunnelen (åpner høst 2011)
Fv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse (åpner juni 2011)
Rv 80 Strømsnes (åpner høst 2011)
Fv 64 Atlanterhavstunnelen
Kristiansund Fastlandsforbindelse
Fv 551 Folgefonntunnelen
E69 Fatima
E39 Teigen - Bogen
Rv 7 Hardangerbrua

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk