NVDB DatakatalogBomstasjon 45

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Egenskapstyper

Bomstasjonstype 9390
13132: AutoPASS + manuell
13133: AutoPASS + automatisk
13134: Kun manuell
Navn bompengeanlegg (fra CS) 10714
Tekst
Navn bomstasjon 1078
Tekst
Vedtatt til år 9413
Tall
Link til bomstasjon 10715
Tekst
Innkrevningsretning 9414
13259: Med metrering
13260: Mot metrering
13261: Begge retninger
Bomstasjon_Id 9595
Tall
Bompengeanlegg_Id 9596
Tall
Operatør_Id 11883
Tall
Takst liten bil 1820
Tall [Kr]
Takst stor bil 1819
Tall [Kr]
Tidsdifferensiert takst 9409
13255: Ja
13256: Nei
Rushtidstakst liten bil 9410
Tall [Kr]
Rushtidstakst stor bil 9411
Tall [Kr]
Rushtid morgen, fra 9407
Klokkeslett
Rushtid morgen, til 9408
Klokkeslett
Rushtid ettermiddag, fra 9405
Klokkeslett
Rushtid ettermiddag, til 9406
Klokkeslett
Timesregel 9412
13257: Standard timesregel
13258: Ikke timesregel
18299: Omvendt timesregel
Timesregel, varighet 10952
Tall [min]
Timesregel, passeringsgruppe 10951
Tall
Gratis gjennomkjøring ved HC-brikke 9404
13253: Ja
13254: Nei
Etableringsår 10271
Tall
Tilleggsinformasjon 11565
Tekst
Prosjektreferanse 11051
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12289
Tekst
Eier 7992
10720: Fylkeskommune
10258: Stat, Statens vegvesen
10322: Kommune
10386: Privat
18596: Stat, Nye Veier
17577: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5799
18737: Nye Veier
8194: Statens vegvesen
18866: OPS
19908: Fylkeskommune
8246: Privat
17687: Uavklart
8220: Kommune
Geometri, punkt 4752
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk