NVDB DatakatalogTunnelsjakt 448

Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100448
<>
Lengde 3106
<Tall> [m]
Høyde 3872
<Tall> [m]
Bredde 3847
<Tall> [m]
Byggeår 10388
<Tall>
Eier 8018
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Geometri, punkt 4966
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8921
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk