NVDB DatakatalogTunnelløp uten trafikk 447

Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.

Egenskapstyper

Type 9177
12323: Parallelløp til hovedløp
13395: Sløyfe
12299: Tverrforbindelse mellom tunnelløp
12300: Tverrslag til dagen
Navn 9257
Tekst
Tunnelprofil 3102
12304: T6
12305: T7
12306: T8,5
12307: T9
12308: T9,5
12309: T10
12310: T11
12316: Rektangulært tverrsnitt
12301: T4
12302: T5
12303: T5,5
Lengde 3105
Tall [m]
Bredde 3848
Tall [m]
Høyde 3873
Tall [m]
Rømningsveg 9178
12317: Ja
12318: Nei
Kjørbar 9179
12320: Nei
12319: Ja
Tilleggsinformasjon 11604
Tekst
Prosjektreferanse 11116
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12363
Tekst
Eier 11976
20560: Kommune
20561: Privat
20562: Uavklart
20557: Stat, Statens vegvesen
20558: Stat, Nye Veier
20559: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 12005
20742: Statens vegvesen
20743: Nye Veier
20744: Fylkeskommune
20745: OPS
20746: Kommune
20747: Privat
20748: Uavklart
Geometri, linje 8920
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk