NVDB DatakatalogTunnelløp uten trafikk 447

Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100447
<>
Type 9177
Parallelløp til hovedløp
Sløyfe
Tverrforbindelse mellom tunnelløp
Tverrslag til dagen
Navn 9257
<Tekst>
Tunnelprofil 3102
T6
T7
T8,5
T9
T9,5
T10
T11
Rektangulært tverrsnitt
T4
T5
T5,5
Lengde 3105
<Tall> [m]
Bredde 3848
<Tall> [m]
Høyde 3873
<Tall> [m]
Rømningsveg 9178
Ja
Nei
Kjørbar 9179
Nei
Ja
Prosjektreferanse 11116
<Tekst>
Geometri, linje 8920
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk