NVDB DatakatalogDokumentasjon 446

Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm

Egenskapstyper

Dato 2358
<Dato>
PunktTilknytning 100446
<>
Type 2361
Dokument
Video
Bilde
Tegning
Vedlegg 7900
<BinærObjekt>
Mikrobilde 7901
<BinærObjekt>
Filnavn 2356
<Tekst>
Hyperlink 10804
<Tekst>
Tekst 2357
<Tekst>
Ansvarlig 2359
<Tekst>
Arkiveringskode 2360
<Tekst>
Merknad 7903
<Tekst>
Geometri, punkt 4964
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk