NVDB DatakatalogSkred 445

Masser som løsner

Egenskapstyper

Skred dato 2324
Dato
Skred klokkeslett 2325
Tall
Type skred 2326
4198: Stein
4199: Jord/løsmasse
5351: Is/stein
4200: Snø
4201: Is
4202: Flomskred (vann+stein+jord)
4203: Sørpeskred (vann+snø+stein)
13103: Utglidning av veg
Løsneområde 2328
13104: Vegbane/-fylling
4194: Tunnelmunning (historisk)
4195: Vegskjæring
4196: Ur
4197: Fjell/dalside
5349: Inne i tunnel
Stedsangivelse 7905
Tekst
Volum av skredmasser på veg 2327
4240: <10 kbm
4241: < 100 kbm
4242: < 1000 kbm
4243: > 1000 kbm
4244: Ikke vurdert
4239: < 1 kbm
Volum av totale skredmasser 2329
Tall [m3]
Blokkert veglengde 2341
19889: Stoppet i sikringstiltak (ny)
19890: Passerte veg uten å legge igjen skredmasser (ny)
4185: < 10 m
4186: 10 - 50 m
4187: 50 - 100 m
4188: > 100 m
4189: Kun i grøft
Blokkert gang/sykkelveg 2342
4183: Ja
4184: Nei
Høydeforskjell veg/utløsningssted 2330
4192: > 200 m
19888: 20 - 50 m (ny)
4193: Ikke vurdert
13105: Nedenfor veg
4190: 0 - 50 m (historisk)
19886: 0 - 5 m (ny)
4191: 50 - 200 m
19887: 5 - 20 m (ny)
Grøftebredde på skredside 2343
Tall [m]
Vesentlige skader 2331
4221: Ja
4222: Nei
Skade på person 2332
4210: Ja
4211: Nei
Skade på kjøretøy 2333
4208: Ja
4209: Nei
Skade på vegdekke/vegkropp 2334
4214: Ja
4215: Nei
Skade på bru 2335
4204: Ja
4205: Nei
Skade på rekkverk 2336
4212: Ja
4213: Nei
Skade på drenering 2338
4206: Ja
4207: Nei
Antatt hovedårsak 11320
19104: Undergraving av skråningsfot
19105: Ytre påvirkning fra steinsprang/steinskred
19106: Dreneringsforhold
19107: Ukontrollert erosjon i elv/bekk
19108: Stort snøfall
19109: Vind og snøfokk
19110: Rask temperaturstigning
19111: Soloppvarming
19112: Vedvarende svake lag
19113: Glidning mot bakken
19114: Mildvær
19115: Regn og smeltevann
19116: Annet
19117: Ukjent
19118: Kontrollert utløst
19098: Fryse- og tineprosesser
19100: Rotsprengning
19101: Langvarig forvitring/kryp
19102: Skavlfall
19103: Menneskelig aktivitet
Stengning 2344
4216: Ingen stengning
4217: Stengning av del av vegbane
4218: Stengt for tungtrafikk
4219: Stengt for personbiler
4220: Stengt for all trafikk
Værforhold på vegen 2339
4245: Ingen nedbør
4246: Regn
4247: Regn, lite
4248: Regn, middels
4249: Regn, mye
4250: Snø
4251: Snø, lite
4252: Snø, middels
4253: Snø, mye
Vindretning 2340
4224: SSV
4225: SV
4226: VSV
4227: V
4228: VNV
4229: NV
4230: NNV
4231: N
4232: NNØ
4233: ØNØ
4234: Ø
4235: ØSØ
4236:
4237: SSØ
4238:
13240: Vindstille
4223: S
Temperatur på veg 5153
Tall [ºC]
Bilder 2355
4181: Ja
4182: Nei
Registreringsansvarlig 7845
Tekst
Tilleggsinformasjon 11655
Tekst
Prosjektreferanse 11475
Tekst
Geometri, punkt 8938
GeomPunkt
Geometri, linje 4963
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8912
GeomFlate
Utgår_Stengt fra dato 2345
Dato
Utgår_Stengt fra klokkeslett 2346
Tall
Utgår_Åpent fra dato 2347
Dato
Utgår_Åpent fra klokkeslett 2348
Tall
Utgår_Mengde regn 2349
Tall [mm]
Utgår_Mengde våt snø/sludd 2350
Tall [mm]
Utgår_Mengde snø 2351
Tall [mm]
Utgår_Vindstyrke v værstasjon 2352
Tall [m/s]
Utgår_Temperatur v værstasjon 2353
Tall [ºC]
Utgår_Nedbør siste 3 døgn 2354
Tall [mm]
Utgår_Vindretning ved værstasjon 4526
5376: SV
5377: VSV
5378: V
5379: VNV
5380: NV
5381: NNV
5382: N
5383: NNØ
5384:
5385: ØNØ
5386: Ø
5387: ØSØ
5388:
5389: SSØ
5374: S
5375: SSV

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk