NVDB DatakatalogSkred 445

Masser som løsner

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100445
<>
Skred dato 2324
<Dato>
Skred klokkeslett 2325
<Tall>
Type skred 2326
Stein
Jord/løsmasse
Is/stein
Snø
Is
Flomskred (vann+stein+jord)
Sørpeskred (vann+snø+stein)
Utglidning av veg
Løsneområde 2328
Vegbane/-fylling
Tunnelmunning
Vegskjæring
Ur
Fjell/dalside
Inne i tunnel
Stedsangivelse 7905
<Tekst>
Volum av skredmasser på veg 2327
<10 kbm
< 100 kbm
< 1000 kbm
> 1000 kbm
Ikke vurdert
< 1 kbm
Volum av totale skredmasser 2329
<Tall> [m3]
Blokkert veglengde 2341
< 10 m
10 - 50 m
50 - 100 m
> 100 m
Kun i grøft
Blokkert gang/sykkelveg 2342
Ja
Nei
Høydeforskjell veg/utløsningssted 2330
> 200 m
Ikke vurdert
Nedenfor veg
0 - 50 m
50 - 200 m
Grøftebredde på skredside 2343
<Tall> [m]
Vesentlige skader 2331
Ja
Nei
Skade på person 2332
Ja
Nei
Skade på kjøretøy 2333
Ja
Nei
Skade på vegdekke/vegkropp 2334
Ja
Nei
Skade på bru 2335
Ja
Nei
Skade på rekkverk 2336
Ja
Nei
Skade på drenering 2338
Ja
Nei
Stengning 2344
Ingen stengning
Stengning av del av vegbane
Stengt for tungtrafikk
Stengt for personbiler
Stengt for all trafikk
Værforhold på vegen 2339
Ingen nedbør
Regn
Regn, lite
Regn, middels
Regn, mye
Snø
Snø, lite
Snø, middels
Snø, mye
Vindretning 2340
SSV
SV
VSV
V
VNV
NV
NNV
N
NNØ
ØNØ
Ø
ØSØ
SSØ
Vindstille
S
Temperatur på veg 5153
<Tall> [ºC]
Bilder 2355
Ja
Nei
Registreringsansvarlig 7845
<Tekst>
Geometri, punkt 8938
<GeomPunkt>
Geometri, linje 4963
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8912
<GeomFlate>
Utgår_Stengt fra dato 2345
<Dato>
Utgår_Stengt fra klokkeslett 2346
<Tall>
Utgår_Åpent fra dato 2347
<Dato>
Utgår_Åpent fra klokkeslett 2348
<Tall>
Utgår_Mengde regn 2349
<Tall> [mm]
Utgår_Mengde våt snø/sludd 2350
<Tall> [mm]
Utgår_Mengde snø 2351
<Tall> [mm]
Utgår_Vindstyrke v værstasjon 2352
<Tall> [m/s]
Utgår_Temperatur v værstasjon 2353
<Tall> [ºC]
Utgår_Nedbør siste 3 døgn 2354
<Tall> [mm]
Utgår_Vindretning ved værstasjon 4526
SV
VSV
V
VNV
NV
NNV
N
NNØ
ØNØ
Ø
ØSØ
SSØ
S
SSV

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk