NVDB DatakatalogFeil, logg 444

Benyttes i forbindelse med datautveksling med VegReg.

Egenskapstyper

Dato 2321
<Dato>
Klokkeslett 2322
<Tekst>
Tekst 2323
<Tekst>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk