NVDB DatakatalogFeil, logg 444

Benyttes i forbindelse med datautveksling med VegReg.

Egenskapstyper

Dato 2321
Dato
Klokkeslett 2322
Tekst
Tekst 2323
Tekst

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Ja
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk