NVDB DatakatalogLogg, kjøring 443

Egenskapstyper

Lenkenr 2302
<Tekst>
Fullført 2303
<Tekst>
Fra meter 2304
<Tall>
Til_Meter 2305
<Tall>
Objekttyper 2306
<Tall>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk