NVDB DatakatalogLogg, justering 442

Egenskapstyper

Id_entry 2307
<Tall>
Type 2308
<Tekst>
Fra meter 2309
<Tall>
Til_Meter 2310
<Tall>
Justert_Avvik 2311
<Tall>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk