NVDB DatakatalogKontroll-/veieplass 44

Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.

Egenskapstyper

Navn 1077
Tekst
Veiing 1117
3923: Fastmontert vekt
3924: Mobilt utstyr
9911: Mobil hjullast
9912: Mobil bremseprøve
9913: Fast bremseprøve
Areal 1360
Tall [m2]
Antall oppstillingsplasser, lange 4522
Tall [stk]
Vinterdriftsklasse 9556
13760: DkE
13761: DkD
13762: DkC
13763: DkB, høy
15875: Sideanlegg
13764: DkB, middels
13765: DkB, lav
13766: DkA
Etableringsår 10319
Tall
Tilleggsinformasjon 11564
Tekst
Prosjektreferanse 11050
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12288
Tekst
Eier 7991
10257: Stat, Statens vegvesen
10321: Kommune
10385: Privat
17580: Uavklart
10719: Fylkeskommune
18607: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 8055
10449: Statens vegvesen
19925: Fylkeskommune
18678: Nye Veier
18807: OPS
17708: Uavklart
10605: Privat
10527: Kommune
Geometri, punkt 4751
GeomPunkt
Geometri, linje 8932
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10963
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk