NVDB DatakatalogKontroll-/veieplass 44

Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100044
<>
Navn 1077
<Tekst>
Veiing 1117
Fastmontert vekt
Mobilt utstyr
Mobil hjullast
Mobil bremseprøve
Fast bremseprøve
Areal 1360
<Tall> [m2]
Antall oppstillingsplasser, lange 4522
<Tall> [stk]
Vinterdriftsklasse 9556
DkE
DkD
DkC
DkB, høy
Sideanlegg
DkB, middels
DkB, lav
DkA
Byggeår 10319
<Tall>
Eier 7991
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8055
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Prosjektreferanse 11050
<Tekst>
Geometri, punkt 4751
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8932
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10963
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk