NVDB DatakatalogTilstand/skade, skiltplate 438

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100438
<>
Tilstand 2291
Ok
Tiltaksbehov
Mangler
Funksjonell
Skadetype 2292
Dårlig refleks
Hærverk
Unødvendig
Feil bruk
Ugyldig
Skjevhet
Defekt/ute av funksjon
Dato kontrollert 8779
<Dato>
Tiltak 2293
Skiftes
Flyttes
Fjernes
Rettes
Test_Tilstandsindeks 9837
<Tall> [%]
Tilleggsinformasjon 7855
<Tekst>
Geometri, punkt 4956
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk