NVDB DatakatalogTilstand/skade, skiltplate 438

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate

Egenskapstyper

Tilstand 2291
4161: Ok
4162: Tiltaksbehov
4163: Mangler
4632: Funksjonell
Skadetype 2292
4164: Dårlig refleks
4165: Hærverk
4166: Unødvendig
4167: Feil bruk
4169: Ugyldig
4170: Skjevhet
4171: Defekt/ute av funksjon
Dato kontrollert 8779
Dato
Tiltak 2293
4172: Skiftes
4173: Flyttes
4174: Fjernes
4175: Rettes
Test_Tilstandsindeks 9837
Tall [%]
Tilleggsinformasjon 7855
Tekst
Geometri, punkt 4956
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk