NVDB DatakatalogParkeringsområde 43

Område avsatt til parkering for kjøretøy. På et parkeringsområde vil det normalt være en eller flere parkeringsplasser (oppstillingsplasser) som ligger inntil hverandre.

Egenskapstyper

Navn 1076
Tekst
Type 1116
3161: P.omr langs kjørebane
3162: Avskjermet plass
3163: Parkeringshus
Bruksområde 1255
3925: Idrett
3926: Skole
3159: Utfart, tur
3927: v kollektivterminal/kai
3160: Handel
Innfartsparkering 5779
8177: Ja
8178: Nei
Kjøretøytype, dimensjonerende 1775
3121: Lastebil
3126: Semitrailer
3111: Personbil
3116: Liten lastebil
3132: Vogntog
Antall parkeringsplasser små kjt. 1807
Tall [stk]
Plasser reservert handikappede 1818
Tall [stk]
Antall parkeringsplasser store kjt. 1817
Tall [stk]
Areal 1359
Tall [m2]
Avgift 9934
16129: Ja
16130: Nei
Avgifts-/restriksjonsinfo 1815
Tekst
Vinterdriftsklasse 9555
15874: Sideanlegg
13753: DkE
13754: DkD
13755: DkC
13756: DkB, høy
13757: DkB, middels
13758: DkB, lav
13759: DkA
Brøyterodenummer 9868
Tekst
Strørodenummer 9869
Tekst
Etableringsår 10335
Tall
Tilleggsinformasjon 11563
Tekst
Prosjektreferanse 11049
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12287
Tekst
Eier 7990
10256: Stat, Statens vegvesen
10320: Kommune
10384: Privat
17603: Uavklart
18572: Stat, Nye Veier
10718: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8054
10448: Statens vegvesen
19924: Fylkeskommune
18695: Nye Veier
18824: OPS
17707: Uavklart
10604: Privat
10526: Kommune
Geometri, punkt 4750
GeomPunkt
Geometri, linje 9431
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10891
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk