NVDB DatakatalogParkeringsområde 43

Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100043
<>
Navn 1076
<Tekst>
Type 1116
P.omr langs kjørebane
Avskjermet plass
Parkeringshus
Bruksområde 1255
Idrett
Skole
Utfart, tur
v kollektivterminal/kai
Handel
Innfartsparkering 5779
Ja
Nei
Kjøretøytype, dimensjonerende 1775
Lastebil
Semitrailer
Personbil
Liten lastebil
Vogntog
Antall parkeringsplasser små kjt. 1807
<Tall> [stk]
Plasser reservert handikappede 1818
<Tall> [stk]
Antall parkeringsplasser store kjt. 1817
<Tall> [stk]
Areal 1359
<Tall> [m2]
Avgift 9934
Ja
Nei
Avgifts-/restriksjonsinfo 1815
<Tekst>
Vinterdriftsklasse 9555
Sideanlegg
DkE
DkD
DkC
DkB, høy
DkB, middels
DkB, lav
DkA
Brøyterodenummer 9868
<Tekst>
Strørodenummer 9869
<Tekst>
Byggeår 10335
<Tall>
Eier 7990
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8054
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Prosjektreferanse 11049
<Tekst>
Geometri, punkt 4750
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9431
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10891
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk