NVDB DatakatalogParkeringsområde 43

Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)

Egenskapstyper

Navn 1076
Tekst
Type 1116
3161: P.omr langs kjørebane
3162: Avskjermet plass
3163: Parkeringshus
Bruksområde 1255
3925: Idrett
3926: Skole
3159: Utfart, tur
3927: v kollektivterminal/kai
3160: Handel
Innfartsparkering 5779
8177: Ja
8178: Nei
Kjøretøytype, dimensjonerende 1775
3121: Lastebil
3126: Semitrailer
3111: Personbil
3116: Liten lastebil
3132: Vogntog
Antall parkeringsplasser små kjt. 1807
Tall [stk]
Plasser reservert handikappede 1818
Tall [stk]
Antall parkeringsplasser store kjt. 1817
Tall [stk]
Areal 1359
Tall [m2]
Avgift 9934
16129: Ja
16130: Nei
Avgifts-/restriksjonsinfo 1815
Tekst
Vinterdriftsklasse 9555
15874: Sideanlegg
13753: DkE
13754: DkD
13755: DkC
13756: DkB, høy
13757: DkB, middels
13758: DkB, lav
13759: DkA
Brøyterodenummer 9868
Tekst
Strørodenummer 9869
Tekst
Etableringsår 10335
Tall
Tilleggsinformasjon 11563
Tekst
Prosjektreferanse 11049
Tekst
Eier 7990
10256: Stat, Statens vegvesen
10320: Kommune
10384: Privat
17603: Uavklart
18572: Stat, Nye Veier
10718: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8054
10448: Statens vegvesen
19924: Fylkeskommune
18695: Nye Veier
18824: OPS
17707: Uavklart
10604: Privat
10526: Kommune
Geometri, punkt 4750
GeomPunkt
Geometri, linje 9431
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10891
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk