NVDB DatakatalogKollektivknutepunkt 42

Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123)

Egenskapstyper

Navn 1075
Tekst
Nivå 10588
16982: Nasjonalt
16983: Regionalt
16984: Lokalt
16985: Mindre
Gjelder buss 2026
3572: Nei
3534: Ja
Gjelder trikk/bybane 10596
16986: Ja
16987: Nei
NSR_Stopplace_ID 10956
Tekst
Gjelder tog 2027
3573: Nei
3535: Ja
Gjelder rutebåt 2028
3536: Ja
3574: Nei
Gjelder ferje 10256
16748: Ja
16749: Nei
Gjelder fly 10598
16988: Ja
16989: Nei
Gjelder drosje 2029
3537: Ja
3575: Nei
Antall stoppunkt (test) 10592
Tall [stk]
Venterom 10593
16992: Nei
16990: Ja
16991: Ja, tilgjengelig
Toalett (test) 1803
16993: Ja
16994: Ja, tilgjengelig
16995: Nei
Billettsalg 10594
16996: Ja
16997: Ja, kiosk/skranke
16998: Ja, automat
16999: Ja, kiosk/skranke og automat
17000: Nei
Sykkelparkering (test) 10595
17001: Ja
17002: Nei
Parkering (test) 1814
3520: Ja
3558: Nei
Parkering for forflytningshemmede (test) 10597
17003: Ja
17004: Nei
Sist verifisert 10591
Dato
Etableringsår 10317
Tall
Tilleggsinformasjon 11562
Tekst
Prosjektreferanse 11470
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12286
Tekst
Eier 10589
17008: Stat, Statens vegvesen
18626: Stat, Nye Veier
17638: Uavklart
17005: Fylkeskommune
17006: Kommune
17007: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 10590
17009: Kommune
17010: Privat
20002: Fylkeskommune
17011: Statens vegvesen
18739: Nye Veier
18868: OPS
17787: Uavklart
Geometri, punkt 4749
GeomPunkt
Geometri, linje 9430
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk