NVDB DatakatalogKollektivknutepunkt 42

Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100042
<>
Navn 1075
<Tekst>
Nivå 10588
Nasjonalt
Regionalt
Lokalt
Mindre
Gjelder buss 2026
Nei
Ja
Gjelder trikk/bybane 10596
Ja
Nei
NHR_Holdeplassnummer 10956
<Tekst>
Gjelder tog 2027
Nei
Ja
Gjelder rutebåt 2028
Ja
Nei
Gjelder ferje 10256
Ja
Nei
Gjelder fly 10598
Ja
Nei
Gjelder drosje 2029
Ja
Nei
Antall stoppunkt (test) 10592
<Tall> [stk]
Venterom 10593
Nei
Ja
Ja, tilgjengelig
Toalett (test) 1803
Ja
Ja, tilgjengelig
Nei
Billettsalg 10594
Ja
Ja, kiosk/skranke
Ja, automat
Ja, kiosk/skranke og automat
Nei
Sykkelparkering (test) 10595
Ja
Nei
Parkering (test) 1814
Ja
Nei
Parkering for forflytningshemmede (test) 10597
Ja
Nei
Sist verifisert 10591
<Dato>
Byggeår 10317
<Tall>
Eier 10589
Stat
Uavklart
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 10590
Kommune
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Geometri, punkt 4749
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9430
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk