NVDB DatakatalogFerjeoppstillingsplass 41

Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100041
<>
Ferje til 1804
<Tekst>
Antall oppstillingsfelt 2081
<Tall> [stk]
Lengde oppstillingsfelt, forflytningshemmede 10728
<Tall> [m]
Lengde oppstillingsfelt, tunge kjøretøy 10731
<Tall> [m]
Lengde oppstillingsfelt, personbil/kombinert 10732
<Tall> [m]
Antall oppstillingspl. små kjt. 1806
<Tall> [stk]
Areal 1357
<Tall> [m2]
Byggeår 10292
<Tall>
Eier 7989
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8053
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11048
<Tekst>
Geometri, punkt 4748
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9429
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10966
<GeomFlate>
Utgår_Har parkeringsplass 1813
Nei
Ja

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk