NVDB DatakatalogFerjeoppstillingsplass 41

Område for oppstilling og venting for kjøretøy som skal videre med ferje. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde.

Egenskapstyper

Ferje til 1804
Tekst
Antall oppstillingsfelt 2081
Tall [stk]
Lengde oppstillingsfelt, forflytningshemmede 10728
Tall [m]
Lengde oppstillingsfelt, tunge kjøretøy 10731
Tall [m]
Lengde oppstillingsfelt, personbil/kombinert 10732
Tall [m]
Antall oppstillingspl. små kjt. 1806
Tall [stk]
Areal 1357
Tall [m2]
Etableringsår 10292
Tall
Tilleggsinformasjon 11561
Tekst
Prosjektreferanse 11048
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12285
Tekst
Eier 7989
10717: Fylkeskommune
18605: Stat, Nye Veier
10255: Stat, Statens vegvesen
10319: Kommune
10383: Privat
17615: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8053
19923: Fylkeskommune
17706: Uavklart
18682: Nye Veier
10603: Privat
18811: OPS
10525: Kommune
10447: Statens vegvesen
Geometri, punkt 4748
GeomPunkt
Utgår_Geometri, linje 9429
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10966
GeomFlate
Utgår_Har parkeringsplass 1813
3557: Nei
3519: Ja

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk