NVDB DatakatalogFerjeoppstillingsplass 41

Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.

Egenskapstyper

Ferje til 1804
Tekst
Antall oppstillingsfelt 2081
Tall [stk]
Lengde oppstillingsfelt, forflytningshemmede 10728
Tall [m]
Lengde oppstillingsfelt, tunge kjøretøy 10731
Tall [m]
Lengde oppstillingsfelt, personbil/kombinert 10732
Tall [m]
Antall oppstillingspl. små kjt. 1806
Tall [stk]
Areal 1357
Tall [m2]
Etableringsår 10292
Tall
Tilleggsinformasjon 11561
Tekst
Prosjektreferanse 11048
Tekst
Eier 7989
10717: Fylkeskommune
18605: Stat, Nye Veier
10255: Stat, Statens vegvesen
10319: Kommune
10383: Privat
17615: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8053
19923: Fylkeskommune
17706: Uavklart
18682: Nye Veier
10603: Privat
18811: OPS
10525: Kommune
10447: Statens vegvesen
Geometri, punkt 4748
GeomPunkt
Geometri, linje 9429
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10966
GeomFlate
Utgår_Har parkeringsplass 1813
3557: Nei
3519: Ja

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk