NVDB DatakatalogSnuplass 40

Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3)

Egenskapstyper

Type 9881
16032: Snuplass i ende av veg
16033: Snuplass ved veg i dagen
16031: Snunisje i tunnel
Spesialformål 1254
3153: Snuplass brøytebil
3154: Snuplass buss
3155: Utgår_Snunisje i tunnel
19463: Ikke spesialformål
Utforming 1115
3156: T-formet
3157: Sirkulær
3158: Sirkulær m trafikkøy
Dekketype 4613
5573: Grus
5574: Asfalt
5575: Betong
5576: Stein
Belyst 9880
16029: Ja
16030: Nei
Areal 1356
Tall [m2]
Lengde arm 9878
Tall [m]
Bredde arm 9879
Tall [m]
Kjøretøytype, dimensjonerende 1774
3120: Lastebil
3125: Semitrailer
3110: Personbil
3115: Liten lastebil
3131: Vogntog
Etableringsår 10362
Tall
Tilleggsinformasjon 11560
Tekst
Prosjektreferanse 11047
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12284
Tekst
Eier 7988
10716: Fylkeskommune
18604: Stat, Nye Veier
17613: Uavklart
10254: Stat, Statens vegvesen
10318: Kommune
10382: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8052
18816: OPS
19922: Fylkeskommune
17705: Uavklart
10602: Privat
10524: Kommune
10446: Statens vegvesen
18687: Nye Veier
Geometri, punkt 4747
GeomPunkt
Geometri, flate 10890
GeomFlate
Utgår_Geometri, linje 9428
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk