NVDB DatakatalogSnuplass 40

Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100040
<>
Utforming 1115
T-formet
Sirkulær
Sirkulær m trafikkøy
Plassering 9881
I ende av veg
Ved veg
I tunnel
Spesialformål 1254
Snuplass brøytebil
Snuplass buss
Utgår_Snunisje i tunnel
Dekketype 4613
Grus
Asfalt
Betong
Stein
Belyst 9880
Ja
Nei
Areal 1356
<Tall> [m2]
Lengde arm 9878
<Tall> [m]
Bredde arm 9879
<Tall> [m]
Kjøretøytype, dimensjonerende 1774
Lastebil
Semitrailer
Personbil
Liten lastebil
Vogntog
Byggeår 10362
<Tall>
Eier 7988
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8052
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11047
<Tekst>
Geometri, punkt 4747
<GeomPunkt>
Geometri, flate 10890
<GeomFlate>
Utgår_Geometri, linje 9428
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk