NVDB DatakatalogRasteplass 39

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100039
<>
Navn 1074
<Tekst>
Type 2036
Liten/mellomstor rasteplass
Hovedrasteplass
Antall oppstillingspl. små kjt. 1805
<Tall> [stk]
Antall oppstillingspl. store kjt. 1816
<Tall> [stk]
Antall oppstillingspl. Forflytningshemmede 9415
<Tall>
Areal, totalt 1355
<Tall> [m2]
Areal, kjørbart 8766
<Tall> [m2]
Areal, belyst 9416
<Tall> [m2]
Kjøretøytype, dimensjonerende 1773
Buss
Personbil
Vogntog
Lastebil
Lovlig adkomst 2037
Begge retninger
En retning
Fast dekke 4564
Ja
Nei
Vinterstengning 8765
Helt vinterstengt
Vinterdrift av kjøreareal
Ikke vinterstengt
Vinterstengning, dato 10769
<Dato>
Vinterdriftsklasse 9549
DkB, høy
DkC
Sideanlegg
DkD
DkE
DkA
DkB, lav
DkB, middels
Dusj 9418
Ja, tilpasset bevegelseshemmede
Ja, ikke tilpasset bevegelseshemmede
Nei
Drikkevann 9417
Ja
Nei
Strømuttak 9419
Ja
Nei
Byggeår 10343
<Tall>
Eier 5819
Kommune
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 4565
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11046
<Tekst>
Geometri, linje 8913
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 5131
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk