NVDB DatakatalogRasteplass 39

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Egenskapstyper

Navn 1074
Tekst
Type 2036
3249: Liten/mellomstor rasteplass
3240: Hovedrasteplass
Antall oppstillingspl. små kjt. 1805
Tall [stk]
Antall oppstillingspl. store kjt. 1816
Tall [stk]
Antall oppstillingspl. Forflytningshemmede 9415
Tall
Areal, totalt 1355
Tall [m2]
Areal, kjørbart 8766
Tall [m2]
Areal, belyst 9416
Tall [m2]
Kjøretøytype, dimensjonerende 1773
3250: Buss
3109: Personbil
3130: Vogntog
3119: Lastebil
Lovlig adkomst 2037
3251: Begge retninger
3252: En retning
Fast dekke 4564
5477: Ja
5478: Nei
Vinterstengning 8765
11603: Helt vinterstengt
11604: Vinterdrift av kjøreareal
17304: Ikke vinterstengt
Vinterstengning, dato 10769
Dato
Vinterdriftsklasse 9549
13712: DkB, høy
13713: DkC
15873: Sideanlegg
13714: DkD
13715: DkE
13709: DkA
13710: DkB, lav
13711: DkB, middels
Dusj 9418
13264: Ja, tilpasset bevegelseshemmede
13265: Ja, ikke tilpasset bevegelseshemmede
13266: Nei
Drikkevann 9417
13262: Ja
13263: Nei
Strømuttak 9419
13267: Ja
13268: Nei
Etableringsår 10343
Tall
Tilleggsinformasjon 11559
Tekst
Prosjektreferanse 11046
Tekst
Eier 5819
8240: Kommune
17616: Uavklart
10706: Fylkeskommune
18595: Stat, Nye Veier
8214: Stat, Statens vegvesen
8266: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 4565
17681: Uavklart
5479: Statens vegvesen
5480: Kommune
5481: Privat
18730: Nye Veier
18859: OPS
19903: Fylkeskommune
Geometri, linje 8913
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 5131
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk