NVDB DatakatalogVegkryss 37

Sted der offentlige veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk.

Egenskapstyper

Type 1114
3136: Rundkjøring
3137: Planskilt kryss
3138: Planskilt kryss, trompetkryss
3139: Planskilt kryss, ruterkryss
3140: Planskilt kryss, kløverbladkryss
3141: Planskilt kryss, hankkryss
4077: Plankryss
3134: T-kryss
3135: X-kryss
Navn 1073
Tekst
Kryssnummer 7822
Tekst
Antall armer i rundkjøring 1789
[stk]
3778: 5
3781: 6
3735: 2
3016: 4
16137: 7
16138: 8
3726: 1
3743: 3
Rundkjøring, indre diameter 1792
Tall [m]
Rundkjøring, ytre diameter 1791
Tall [m]
Kanalisering sekundærveger 2080
3222: Malt
3478: Ingen
3784: Ulik kanalisering
3226: Fysisk m kantstein
Kanalisering primærveg 1788
3219: Malt
3475: Ingen
3223: Fysisk m kantstein
Merknad 5512
Tekst
Cube-tilknytning 9548
13698: Ja
13699: Nei
Etableringsår 10395
Tall
Prosjektreferanse 11479
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12282
Tekst
Eier 11959
20901: Fylkeskommune
20902: Kommune
20903: Privat
20904: Stat, Statens vegvesen
20905: Uavklart
20906: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 11994
20665: Statens vegvesen
20666: Nye Veier
20667: Fylkeskommune
20668: OPS
20669: Kommune
20670: Privat
20671: Uavklart
Geometri, punkt 4744
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk