NVDB DatakatalogVegkryss 37

Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).

Egenskapstyper

Navn 1073
<Tekst>
PunktTilknytning 100037
<>
Type 1114
Rundkjøring
Planskilt kryss
Planskilt kryss, trompetkryss
Planskilt kryss, ruterkryss
Planskilt kryss, kløverbladkryss
Planskilt kryss, hankkryss
Plankryss
T-kryss
X-kryss
Antall armer i rundkjøring 1789
5 stk
6 stk
2 stk
4 stk
7 stk
8 stk
1 stk
3 stk
Kryssnummer 7822
<Tekst>
Rundkjøring, indre diameter 1792
<Tall> [m]
Rundkjøring, ytre diameter 1791
<Tall> [m]
Kanalisering sekundærveger 2080
Malt
Ingen
Ulik kanalisering
Fysisk m kantstein
Kanalisering primærveg 1788
Malt
Ingen
Fysisk m kantstein
Merknad 5512
<Tekst>
Cube-tilknytning 9548
Ja
Nei
Byggeår 10395
<Tall>
Geometri, punkt 4744
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk