NVDB DatakatalogStedsnavn 343

Angir stedsnavn.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100343
<>
Egennavn 2276
<Tekst>
Navnetype 2277
<Tekst>
Stedsnavnsregister, id 7977
<Tekst>
Nivå 2278
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Opprinnelse 7979
VDB
Stedsnavnsregisteret
Holdeplassregister
Ekstern referanse 7978
<Tekst>
VDB-register 5132
<Tall>
Geometri, punkt 4919
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8914
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8909
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk