NVDB DatakatalogStedsnavn 343

Angir stedsnavn.

Egenskapstyper

Egennavn 2276
Tekst
Navnetype 2277
Tekst
Stedsnavnsregister, id 7977
Tekst
Nivå 2278
4178: Nivå 7
4179: Nivå 8
4180: Nivå 9
Opprinnelse 7979
10231: VDB
10232: Stedsnavnsregisteret
10233: Holdeplassregister
Ekstern referanse 7978
Tekst
VDB-register 5132
Tall
Geometri, punkt 4919
GeomPunkt
Geometri, hjelpelinje 8914
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8909
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk