NVDB DatakatalogTrafikkspeil 342

Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100342
<>
Utforming 7934
Rundt
Firkantet
Materialtype, speil 7936
Polycarbonat
Stål
Oppsettingsutstyr 7935
Stolpe 3''
Stolpe 2''
Vegg
Trestolpe
Diameter 2275
<Tall> [cm]
Bredde, firkant 7937
<Tall> [cm]
Høyde, firkant 7938
<Tall> [cm]
Oppsettingsår 10379
<Tall>
Driftsmerking 10487
<Tekst>
Eier 8017
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8090
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11115
<Tekst>
Geometri, punkt 4918
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk