NVDB DatakatalogAvstandsmåling 335

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100335
<>
Avstand vegkant, start 2248
<Tall> [m]
Avstand vegkant, slutt 7566
<Tall> [m]
Avstand referanselinje, start 2249
<Tall> [m]
Avstand referanselinje, slutt 7567
<Tall> [m]
Kvalitet 2250
Skjønn
Målt
Utgår_Geometri, linje 4912
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk