NVDB DatakatalogAvstandsmåling 335

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt

Egenskapstyper

Avstand vegkant, start 2248
Tall [m]
Avstand vegkant, slutt 7566
Tall [m]
Avstand referanselinje, start 2249
Tall [m]
Avstand referanselinje, slutt 7567
Tall [m]
Kvalitet 2250
4622: Skjønn
4623: Målt
Utgår_Geometri, linje 4912
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk