NVDB DatakatalogKolonnestrekning 319

Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100319
<>
Kolonne antall 1916
<Tall> [stk]
Kolonne fart 2072
<Tall> [km/h]
Kolonne antall timer 2096
<Tall> [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk