NVDB DatakatalogKolonnestrekning 319

Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter

Egenskapstyper

Kolonne antall 1916
Tall [stk]
Kolonne fart 2072
Tall [km/h]
Kolonne antall timer 2096
Tall [stk]
Tilleggsinformasjon 11602
Tekst
Prosjektreferanse 11471
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk