NVDB DatakatalogSnø-/isrydding 318

Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy

Egenskapstyper

Type 2224
9830: Snørydding, fortau
9831: Snørydding, trafikkdeler/øy
9832: Snørydding, trafikklomme
9833: Snørydding, fresefelt
9834: Snørydding, leskur
4075: Snørydding
5483: Isrensk i bergskjæring/skråning
17899: Snørydding, manglende snøopplager
5484: Isrensk i tunnel
17900: Snørydding, sideanlegg/naboeiendom
17901: Snørydding, fokksnø
17902: Snørydding, nedfresing av brøytekanter
9839: Snørydding, skjæring/mur
9840: Snørydding, sikt
Beskrivelse 10719
Tekst
Bortkjøring 10863
17904: Nei
17905: Uavklart
17903: Ja
Hyppighet 10864
Tall
Makshøyde is 10865
Tall [m]
Areal 10866
Tall [m2]
Geometri, linje 4909
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk