NVDB DatakatalogSnø-/isrydding 318

Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100318
<>
Type 2224
Snørydding, fortau
Snørydding, trafikkdeler/øy
Snørydding, trafikklomme
Snørydding, fresefelt
Snørydding, leskur
Snørydding
Isrensk i bergskjæring/skråning
Snørydding, manglende snøopplager
Isrensk i tunnel
Snørydding, sideanlegg/naboeiendom
Snørydding, fokksnø
Snørydding, nedfresing av brøytekanter
Snørydding, skjæring/mur
Snørydding, sikt
Beskrivelse 10719
<Tekst>
Bortkjøring 10863
Nei
Uavklart
Ja
Hyppighet 10864
<Tall>
Makshøyde is 10865
<Tall> [m]
Areal 10866
<Tall> [m2]
Geometri, linje 4909
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk