NVDB DatakatalogUndergrunn 303

Angir hvilken undergrunn vegen hviler på

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100303
<>
Type 1245
Grus
Bru
Løsmasse
Morenejord
Stein/fjell, sprengt
Jord
Leire
Pæler/plater
Fjell
Silt/sand
Myr
Sand
Sand/grus
Prosjektreferanse 11114
<Tekst>
Geometri, linje 4900
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8908
<GeomFlate>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk