NVDB DatakatalogUndergrunn 303

Angir hvilken undergrunn vegen hviler på

Egenskapstyper

Type 1245
2306: Grus
2762: Bru
2285: Løsmasse
2319: Morenejord
2260: Stein/fjell, sprengt
2292: Jord
2294: Leire
3961: Pæler/plater
2330: Fjell
2299: Silt/sand
3931: Myr
2301: Sand
2303: Sand/grus
Tilleggsinformasjon 11601
Tekst
Prosjektreferanse 11114
Tekst
Geometri, linje 4900
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8908
GeomFlate

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk