NVDB DatakatalogTilstand/skade, grøft 302

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100302
<>
Tilstand 2271
Funksjonell
Ok
Tiltaksbehov
Mangler
Skadetype 2272
Tilgrodd
Tettet pga ras
Dato kontrollert 8776
<Dato>
Tiltak 1244
Grøfterensk
Tiltak når 2273
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 7853
<Tekst>
Geometri, linje 4899
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk