NVDB DatakatalogTilstand/skade, grøft 302

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.

Egenskapstyper

Tilstand 2271
4630: Funksjonell
4106: Ok
4107: Tiltaksbehov
4108: Mangler
Skadetype 2272
4109: Tilgrodd
4110: Tettet pga ras
Dato kontrollert 8776
Dato
Tiltak 1244
3822: Grøfterensk
Tiltak når 2273
Tekst
Tilleggsinformasjon 7853
Tekst
Geometri, linje 4899
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk