NVDB DatakatalogKantklippareal 301

Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100301
<>
Klippebredde, faktisk 9969
<Tall> [m]
Klippebredde, kvalitet 9971
Målt i felt
Vurdert i felt
Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart
Generelt anslag
Basert på generelle krav
Kantklipp, anbefalt intervall 2382
1 g. pr år
2 g. pr år
2.hvert år
3-5. hvert år
Klippebredde, krav 9970
<Tall> [m]
Eier 10875
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8088
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Geometri, linje 4898
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 9136
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk