NVDB DatakatalogKantklippareal 301

Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".

Egenskapstyper

Klippebredde, faktisk 9969
Tall [m]
Klippebredde, kvalitet 9971
16183: Målt i felt
16184: Vurdert i felt
16185: Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart
16186: Generelt anslag
16187: Basert på generelle krav
Kantklipp, anbefalt intervall 2382
5073: 1 g. pr år
5074: 2 g. pr år
5075: 2.hvert år
5272: 3-5. hvert år
Areal 11312
Tall [m2]
Klippebredde, krav 9970
Tall [m]
Tilleggsinformasjon 11404
Tekst
Eier 10875
17922: Stat, Statens vegvesen
18562: Stat, Nye Veier
17923: Kommune
17924: Privat
17925: Fylkeskommune
17926: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8088
10560: Kommune
10482: Statens vegvesen
18772: Nye Veier
18901: OPS
17734: Uavklart
10638: Privat
19951: Fylkeskommune
Geometri, linje 4898
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9136
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk