NVDB DatakatalogNaturområde 300

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Egenskapstyper

Type 10565
16945: Verdifull naturtype
16938: Eng
16939: Masseplanter
16940: Skog/tregruppe
16941: Naturmark, impediment
16942: Ferksvanns-/våtmarksområder
16943: Kulturlandsskap
Formål 4667
16240: Sikre utsikt fra vegen, sikkerhet, estetikk.
5738: Hindre lokalt glatt veg
5739: Hensyn til naboeiendom
5740: Matområde, vilt
16255: Bevare naturområde/kulturlandskap
Aktuell arbeidsoperasjon 1243
16946: Eng/gress klippes
16947: Krever ikke tiltak, kun hensyn
3943: Skog fjernes
3944: Skog tynnes
3945: Busker/kratt fjernes
3946: Busker/kratt holdes nede
3947: Trær beskjæres
3948: Gress/kratt fjernes
Hyppighet tiltak 9996
16248: Annet hvert år
16249: To ganger i løpet av 5 år
16250: En gang i løpet av 5 år
16251: Sjeldnere enn 5 år
16252: Hvert år
Areal 4080
Tall [m2]
Avstand fra veg 4559
Tall [m]
Tilleggsinformasjon 9995
Tekst
Prosjektreferanse 12052
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12358
Tekst
Eier 10876
17927: Stat, Statens vegvesen
17928: Kommune
17929: Privat
18553: Stat, Nye Veier
17930: Fylkeskommune
17931: Uavklart
Geometri, linje 4897
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10566
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk