NVDB DatakatalogVeganlegg 30

Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt

Egenskapstyper

Navn 1071
<Tekst>
Dato ferdig 2032
<Dato>
Beskrivelse 8752
<Tekst>
StrekningTilknytning 100030
<>
Type prosjekt 1111
Forsterkningsprosjekt
Nyanlegg
Utbedring av veg

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk