NVDB DatakatalogVeganlegg 30

Fysisk tiltak knyttet til veg. Medfører behov for oppdatering av data i NVDB.

Egenskapstyper

Type prosjekt 1111
20128: Signal, skilt, oppmerking
20129: Grøntanlegg, miljø
20130: Skredsikring
20131: Trafikksikkerhetstiltak
20132: Anlegg for gående/syklende
11573: Vedlikeholdstiltak veg
20133: Annen type prosjekt
3238: Ny veg
3239: Utbedring av veg
20109: Tunneloppgradering
20126: Vegbelysning
20127: Sideanlegg
Navn 1071
Tekst
Beskrivelse 8752
Tekst
Status 12021
20854: Planstadiet
20855: Under bygging
20856: Ferdigstilt
Dato byggestart 2031
Dato
Dato ferdigstilt 2032
Dato
Medfører vegnettsendring 11871
20112: Nei
20110: Ikke avklart
20111: Ja
Kategori 1, dato grunnlag levert 11876
Dato
Kategori 1, dato OK i NVDB 12147
Dato
Kategori 2, dato OK 11877
Dato
Kategori 3, leveranse 11880
20118: På nivå med Objektliste1
20119: Delvis
20120: Tilnærmet ikke
20125: Ikke avklart
Merknad dataleveranse 11879
Tekst
Datafangstprosjekt 12148
Tekst
Link til prosjektinformasjon 11881
Tekst
Arkivreferanse 11882
Tekst
FKB data levert dato 12056
Dato
Tilleggsinformasjon 12155
Tekst
Prosjektreferanse 11870
Tekst
Relevant for Ekomportalen 12450
21364: Ja
21365: Nei
Eier 11869
20096: Troms og Finnmark fylkeskommune
20097: Nordland fylkeskommune
20098: Trøndelag fylkeskommune
20099: Møre og Romsdal fylkeskommune
20100: Vestland fylkeskommune
20101: Rogaland fylkeskommune
20102: Agder fylkeskommune
20103: Vestfold og Telemark fylkeskommune
20104: Stat, Statens vegvesen
20105: Stat, Nye Veier
20106: Innlandet fylkeskommune
20107: Kommune
20108: Viken fylkeskommune
20095: Oslo kommune
Geometri, flate 4738
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk