NVDB DatakatalogVeganlegg 30

Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt

Egenskapstyper

Navn 1071
Tekst
Dato ferdig 2032
Dato
Beskrivelse 8752
Tekst
Type prosjekt 1111
11573: Forsterkningsprosjekt
3238: Nyanlegg
3239: Utbedring av veg

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk