NVDB DatakatalogVeganlegg 30

Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt. Veganlegg i jomfruelig terreng stedfestes til vegstrekning som erstattes, evt del av veg som erstattes.

Egenskapstyper

Type prosjekt 1111
20128: Signal, skilt, oppmerking
20129: Grøntanlegg, miljø
20130: Skredsikring
20131: Trafikksikkerhetstiltak
20132: Anlegg for gående/syklende
11573: Vedlikeholdstiltak veg
20133: Annen type prosjekt
3238: Ny veg
3239: Utbedring av veg
20109: Tunneloppgradering
20126: Vegbelysning
20127: Sideanlegg
Navn 1071
Tekst
Beskrivelse 8752
Tekst
Status 12021
20854: Planstadiet
20855: Under bygging
20856: Ferdigstilt
Dato byggestart 2031
Dato
Dato ferdigstilt 2032
Dato
Medfører vegnettsendring 11871
20112: Nei
20110: Ikke avklart
20111: Ja
Kategori 1, dato grunnlag levert 11876
Dato
Kategori 1, dato OK i NVDB 12147
Dato
Kategori 2, dato OK 11877
Dato
Kategori 3, leveranse 11880
20118: På nivå med Objektliste1
20119: Delvis
20120: Tilnærmet ikke
20125: Ikke avklart
Merknad dataleveranse 11879
Tekst
Link til prosjektinformasjon 11881
Tekst
Datafangstprosjekt 12148
Tekst
Arkivreferanse 11882
Tekst
FKB data levert dato 12056
Dato
Tilleggsinformasjon 12155
Tekst
Prosjektreferanse 11870
Tekst
Publiseres i Ekomportalen 12450
21364: Ja
21365: Nei
21367: Ikke relevant
Eier 11869
20096: Troms og Finnmark fylkeskommune
20097: Nordland fylkeskommune
20098: Trøndelag fylkeskommune
20099: Møre og Romsdal fylkeskommune
20100: Vestland fylkeskommune
20101: Rogaland fylkeskommune
20102: Agder fylkeskommune
20103: Vestfold og Telemark fylkeskommune
20104: Stat, Statens vegvesen
20105: Stat, Nye Veier
20106: Innlandet fylkeskommune
20107: Kommune
20108: Viken fylkeskommune
20095: Oslo kommune
Geometri, flate 4738
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk