NVDB DatakatalogSkjerm 3

En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100003
<>
Bruksområde 1247
Leskjerm/sikringsskjerm
Støyskjerm
Materiale skjerm 1087
Herdet glass
Naturstein
Tre
Plast
Tegl
Kunststoff
Torvmur med gress
Betong
Betongstein
Metall
Pleksiglass
Materiale søyler 1665
Tre
Plast
Betong
Aluminium
Stål
Fundamentering/plassering 2153
På berg
På jord/fylling
På berg og jord/fylling
På bru
På mur av betong
På voll
På mur av naturstein
På betongrekkverk
Type fundament 9819
Betong, bankett
Betong, peler
Betong, punktfundamenter
Direktefundamentert søyle
Stålspyd
På konstruksjon
Lengde 1296
<Tall> [m]
Høyde 9823
<Tall> [m]
Areal 1352
<Tall> [m2]
Type gjennomsiktig vegg 3951
Pleksiglass
Herdet glass
Søyleavstand 9832
<Tall> [m]
Areal gjennomsiktig vegg 1611
<Tall> [m2]
Tykkelse 9828
<Tall> [mm]
Lydabsorberende 1606
Ja
Nei
Utforming topp 9829
Skrå
Trapp/rett
Bue
Farge 9839
<Tekst>
Overflatebehandling 1599
Lakkert
Impregnert
Malt
Oljet
Beiset
Oppsettingsår 9936
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9830
<Tekst>
Eier 1546
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Eier, navn 11202
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 1549
Kommune
Privat
Uavklart
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11029
<Tekst>
FKB_ID 10846
<Tekst>
Geometri, linje 4712
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk