NVDB DatakatalogSkjerm 3

En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse

Egenskapstyper

Bruksområde 1247
3287: Leskjerm/sikringsskjerm
1994: Støyskjerm
Materiale skjerm 1087
17393: Herdet glass
4963: Naturstein
2181: Tre
2261: Plast
3350: Tegl
2359: Kunststoff
17223: Torvmur med gress
3321: Betong
3339: Betongstein
2222: Metall
2367: Pleksiglass
Materiale søyler 1665
3347: Tre
3349: Plast
3798: Betong
3799: Aluminium
3800: Stål
Fundamentering/plassering 2153
15974: På berg
15975: På jord/fylling
15976: På berg og jord/fylling
15995: På bru
17437: På mur av betong
15998: På voll
17438: På mur av naturstein
15999: På betongrekkverk
Type fundament 9819
15989: Betong, bankett
17846: Betong, peler
15991: Betong, punktfundamenter
17847: Direktefundamentert søyle
17848: Stålspyd
17849: På konstruksjon
Lengde 1296
Tall [m]
Høyde 9823
Tall [m]
Areal 1352
Tall [m2]
Type gjennomsiktig vegg 3951
4961: Pleksiglass
4962: Herdet glass
Søyleavstand 9832
Tall [m]
Areal gjennomsiktig vegg 1611
Tall [m2]
Tykkelse 9828
Tall [mm]
Lydabsorberende 1606
3511: Ja
3549: Nei
Utforming topp 9829
15992: Skrå
15993: Trapp/rett
15994: Bue
Farge 9839
Tekst
Overflatebehandling 1599
2176: Lakkert
2164: Impregnert
2151: Malt
19464: Ingen
2170: Oljet
2158: Beiset
Etableringsår 9936
Tall
Tilleggsinformasjon 9830
Tekst
Arkivreferanse 12088
Tekst
Prosjektreferanse 11029
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12264
Tekst
FKB_ID 10846
Tekst
Eier 1546
18640: Stat, Nye Veier
2147: Privat
10694: Fylkeskommune
17655: Uavklart
2139: Stat, Statens vegvesen
2143: Kommune
Eier, navn 11202
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 1549
2144: Kommune
19891: Fylkeskommune
2148: Privat
17669: Uavklart
2140: Statens vegvesen
18764: Nye Veier
18893: OPS
Geometri, linje 4712
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk