NVDB DatakatalogTilstand/skade, strekning 294

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100294
<>
Tilstand 2267
Ok
Funksjonell
Tiltaksbehov
Mangler
Skadetype 1241
<Tekst>
Dato kontrollert 8782
<Dato>
Tiltak 2063
Skiftes
Utbedres på stedet
Ryddes
Fjernes
Tiltak når 2113
> 2år
på sikt
Straks
14 dager
3 mnd
1 år
1-2 år
Test_Tilstandsindeks 9835
<Tall> [%]
Tilleggsinformasjon 7858
<Tekst>
Geometri, linje 4893
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk