NVDB DatakatalogViltfare 291

Strekninger som er skiltet med viltfare

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100291
<>
Art 2221
Hjort
Elg
Rein
Rådyr
Beskrivelse 10413
<Tekst>
Lengde 10412
<Tall> [km]
Eier 8016
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8087
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Geometri, linje 4890
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk