NVDB DatakatalogStrøsandkasse 29

Innretning laget for lagring av strøsand

Egenskapstyper

Type 1110
Tekst
Volum 1385
Tall [m3]
Etableringsår 10366
Tall
Produsent 1519
Tekst
Produktnavn 1442
Tekst
Leverandør 1479
Tekst
Tilleggsinformasjon 11558
Tekst
Prosjektreferanse 12115
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12281
Tekst
Eier 5822
8243: Kommune
18547: Stat, Nye Veier
10709: Fylkeskommune
17592: Uavklart
8217: Stat, Statens vegvesen
8269: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9148
12229: Statens vegvesen
12230: Kommune
12231: Privat
17769: Uavklart
18796: Nye Veier
18925: OPS
19981: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4737
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk