NVDB DatakatalogStrøsandkasse 29

Innretning laget for lagring av strøsand

Egenskapstyper

Volum 1385
<Tall> [m3]
PunktTilknytning 100029
<>
Type 1110
<Tekst>
Oppsettingsår 10366
<Tall>
Produktnavn 1442
<Tekst>
Fabrikant 1519
<Tekst>
Leverandør 1479
<Tekst>
Eier 5822
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9148
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 4737
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk