NVDB DatakatalogTilstand/skade, rekkverk 284

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på rekkverk.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100284
<>
Tilstand 2269
Mangler
Funksjonell
Ok
Tiltaksbehov
Skadetype 1235
Defekt/ute av funksjon
Brøyteskade
Dato kontrollert 8778
<Dato>
Tiltak 2062
Skiftes
Fjernes
Tiltak når 2112
> 2år
1-2 år
< 1år
Test_Tilstandsindeks 9838
<Tall> [%]
Tilleggsinformasjon 7854
<Tekst>
Geometri, linje 4886
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk