NVDB DatakatalogUtemøbler 28

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100028
<>
Type 1109
Benk
Sittegruppe, bord/stoler m tak
Sittegruppe
Sittegruppe, bord/benk
Sittegruppe, bord/benk m tak
Sittegruppe, bord/stoler
Antall 2195
<Tall> [stk]
Vedlikeholdsavtale 1561
<Tekst>
Vinterlagring 4593
Ja
Nei
Materialtype 1402
Metall, stål, galvanisert
Tre
Plast
Naturstein
Betong
Overflatebehandling 1602
Beiset
Lakkert
Emaljert
Impregnert
Malt
Oljet
Fastmontert 9451
Ja
Nei
Oppsettingsår 10390
<Tall>
Produktnavn 1441
<Tekst>
Fabrikant 1518
<Tekst>
Leverandør 1478
<Tekst>
Eier 9449
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 9450
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11045
<Tekst>
Geometri, punkt 4736
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk