NVDB DatakatalogVentilasjonsanlegg 278

Anlegg for å ventilere f.eks tunneler

Egenskapstyper

Bruksområde 3511
4750: Bygning
4751: Tunnel
Etableringsår 10400
Tall
Tilleggsinformasjon 11599
Tekst
Eier 8015
18578: Stat, Nye Veier
17590: Uavklart
10743: Fylkeskommune
10281: Stat, Statens vegvesen
10345: Kommune
10409: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3822
4864: Statens vegvesen
18832: OPS
4865: Privat
17678: Uavklart
18703: Nye Veier
Prosjektreferanse 11113
Tekst
Geometri, punkt 4884
GeomPunkt
Geometri, linje 8933
GeomLinje eller Kurve
Lokal styring 3694
4752: Ja
4753: Nei
Styring fra betjeningssentral 3752
4754: Ja
4755: Nei
Styring fra VTS 3757
4756: Ja
4757: Nei

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk