NVDB DatakatalogVentilasjonsanlegg 278

Anlegg for å ventilere f.eks tunneler

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100278
<>
Bruksområde 3511
Bygning
Tunnel
Byggeår 10400
<Tall>
Eier 8015
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3822
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11113
<Tekst>
Geometri, punkt 4884
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8933
<GeomLinje eller Kurve>
Lokal styring 3694
Ja
Nei
Styring fra betjeningssentral 3752
Ja
Nei
Styring fra VTS 3757
Ja
Nei

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk