NVDB DatakatalogTilstand/skade, belysning 277

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100277
<>
Tilstand 2268
Funksjonell
Ok
Tiltaksbehov
Mangler
Skadetype 1230
Skjev mast
Knust armatur
Mørk
Dato kontrollert 8774
<Dato>
Tiltak 2059
<Tekst>
Tiltak når 2111
Straks
14 dager
3 mnd
Tilleggsinformasjon 7851
<Tekst>
Geometri, punkt 4883
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk