NVDB DatakatalogTilstand/skade, skiltpunkt 276

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100276
<>
Tilstand 2270
Ok
Tiltaksbehov
Mangler
Funksjonell
Skadetype 1229
Stor nedsmussing
Påkjørsel
Defekt/ute av funksjon
Skjevhet
Hærverk
Brøyteskade
Dato kontrollert 8780
<Dato>
Tiltak 2058
Skiftes
Rettes
Flyttes
Forsterkes
Siktrydding
Fjernes
Test_Tilstandsindeks 9836
<Tall> [%]
Tilleggsinformasjon 7856
<Tekst>
Geometri, punkt 4882
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk