NVDB DatakatalogTilstand/skade, skiltpunkt 276

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt

Egenskapstyper

Tilstand 2270
4129: Ok
4130: Tiltaksbehov
4131: Mangler
4633: Funksjonell
Skadetype 1229
3504: Stor nedsmussing
2658: Påkjørsel
2646: Defekt/ute av funksjon
3833: Skjevhet
2666: Hærverk
3501: Brøyteskade
Dato kontrollert 8780
Dato
Tiltak 2058
3488: Skiftes
3492: Rettes
3494: Flyttes
3496: Forsterkes
3498: Siktrydding
3709: Fjernes
Test_Tilstandsindeks 9836
Tall [%]
Tilleggsinformasjon 7856
Tekst
Geometri, punkt 4882
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk