NVDB DatakatalogBlomsterbeplantning 274

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100274
<>
Type 4130
Sedummatter
Roser
Stauder
Utplantningsplanter
Klatreplanter
Løkbeplantninger
Areal 1383
<Tall> [m2]
Norsk navn 7555
<Tekst>
Botanisk navn 7556
<Tekst>
Sort/herkomst 9965
<Tekst>
Plantetidspunkt 10270
<Tall>
Sluttdato for garantitid 10564
<Dato>
Tilleggsinformasjon 9966
<Tekst>
Eier 10873
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8783
Uavklart
Kommune
Privat
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11112
<Tekst>
Geometri, linje 4881
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8891
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk