NVDB DatakatalogBlomsterbeplantning 274

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Egenskapstyper

Type 4130
16181: Sedummatter
9814: Roser
5096: Stauder
5098: Utplantningsplanter
9818: Klatreplanter
5099: Løkbeplantninger
Areal 1383
Tall [m2]
Norsk navn 7555
Tekst
Botanisk navn 7556
Tekst
Sort/herkomst 9965
Tekst
Plantetidspunkt 10270
Tall
Sluttdato for garantitid 10564
Dato
Tilleggsinformasjon 9966
Tekst
Prosjektreferanse 11112
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12355
Tekst
Eier 10873
18630: Stat, Nye Veier
17912: Stat, Statens vegvesen
17913: Kommune
17914: Privat
17915: Fylkeskommune
17916: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8783
17760: Uavklart
11621: Kommune
11622: Privat
18758: Nye Veier
11623: Statens vegvesen
18887: OPS
19977: Fylkeskommune
Geometri, linje 4881
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8891
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk